Lirik Lagu Sunda Pupuh Asmarandana Eling Eling Mangka Eling

fazriansyah.com - Berikut ini merupakan sebuah Lirik Lagu Sunda Pupuh Asmarandana Eling Eling Mangka Eling lengkap dan artinya. Lirik dalam lagu Sunda Pupuh Asmarandana Eling Eling Mangka Eling mengandung arti dan makna yang sangat dalam sekaligus sebagai pengingat manusia untuk selalu tetap sadar (Eling) dimana kita berada karena hidup manusia hanyalah sebagai Wayang yang mengikuti aturan kehendak sang Dalang atau Yang Maha Kuasa untuk tetap berperilaku baik terhadap sesama dan alam semesta agar mencapai kemulyaan hidup. Salam Rahayu!

Lirik Pupuh Asmarandana Eling Eling Mangka Eling

Eling-eling mangka eling
Rumingkang di bumi alam
Darma wawayangan bae
Raga taya pangawasa
Lamun kasasar lampah
Nafsu nu matak kaduhung
Badan anu katempuhan

Eling-eling masing eling
Di dunya urang ngumbara
Laku lampah nu utama
Asih ka papada jalma
Ucap tekad reujeung lampah
Tingkah polah sing merenah
Runtut rukun sauyunan
Hirup jucung panggih jeung kamulyaan

Demikian ulasan mengenai Lirik Lagu Sunda Pupuh Asmarandana Eling Eling Mangka Eling, untuk Download Pupuh Asmarandana Eling Eling Mangka Eling MP3 silahkan gunakan youtube downloader atau kunjungi halaman website penyedia MP3. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan silahkan tulis dikolom komentar, sekian dan semoga bermanfaat.
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url